הפעלת אשף הרישוי License Authorization Wizard באופן ידני

על מנת להפעיל את אשף הרישוי (License Authorization Wizard- LAW ) באופן ידני יש לפעול כדלהלן:

 

1. נא לפנות לתפריט "התחל" ("Start").

 

2. נא לפנות לתפריט "כל התוכניות" או "תוכניות" ("All Programs" or "Programs").

 

3. יש לאתר תיקייה בשם "IBM SPSS Statistics".

 

4. בתוך תיקיה זו קיימים 2 קבצי הפעלה הקובץ ששמו הוא License Authorization Wizard

ומספר הגרסה של התוכנה, יפעיל את מנגנון הרישוי של התוכנה.

 

הקובץ השני הקיים בתיקייה זו יפעיל את התוכנה עצמה. ניתן ליצור קיצור דרך לקובץ ההפעלה של התוכנה.

בחזרה לתמיכה טכנית

© 2018 by Genius Systems