IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics היא אחת התוכנות הנפוצות בעולם לניתוח סטטיסטי של נתונים (Data Analytics). התוכנה היא כלי עבודה סטטיסטי חזק ובעל אינספור אפשרויות לניתוחים סטטיסטיים ולהצגת הנתונים. 

 

IBM SPSS Statistics הוא כלי העבודה האולטימיטבי לאנליסט העסקי, המאפשר:
 

 • גישה ישירה לנתונים - מכל בסיס נתונים וסוגי קבצים שונים, ללא מגבלת נפח.

 • עיבוד נתונים – מיזוג טבלאות, חישוב משתנים, אגריגציות, שיטוח נתונים, המרת נתונים ועוד.

 • טיוב נתונים – בדיקות איכות שונות ויכולות טיוב, השלמת ערכים חסרים, זיהוי וסינון אנומליות.

 • סטטיסטיקה תאורית ומתקדמת (Descriptive Analytics), הכוללת עצי החלטה, סדרות עיתיות, רשתות ניירונים ועוד.

 • תצוגה גראפית וטבלאית מתקדמת לדיווח, יכולות ייצוא למסמכי Office ולפורטלים ארגוניים.

 • אוטומציה של תהליכים ויכולות הטמעת אנליטיקה ביישומים ארגוניים.

 
 

IBM Cognos Analytics

ה Cognos הינו כלי רב השפעה למשתמשי קצה ולגורמים ניהוליים המעוניינים בכלי תומך החלטה, המאפשר לקבל בכל רגע תמונה מלאה על פעילות הרשות ברבדים העסקיים השונים.

 

עבודה שוטפת עם פלטפורמת Cognos BI יכולה להביא לשיפור ביצועי הארגון, לאפשר שליטה ובקרה על המידע בארגון ומסייעת בקבלת החלטות עסקיות טובות ומקצועיות יותר בכל זמן נתון.

Cognos מכיל כלים מגוונים ויכולות מתקדמות , המאפשרים למשתמש לנתח את המידע המאוחזר מהמערכות התפעוליות באופנים שונים:


■ הצגת דוחות בפורמטים שונים כמוPDF, EXCEL, HTML, CSV .

■ יכולות מיון וסינון מתקדמות.

■ ניהול דוחות לצורך מעקב והשוואת מידע.

■ יכולת שילוב גרפים ודיאגרמות להמחשת הנתונים.

Magic Publisher for SPSS

™Magic Publisher for SPSS הינו מוצר המבוסס על יכולות הניתוח, הדיווח והתצוגה הגרפית הקיימת בתוכנת SPSS, ומשלים במילוי דרישות נוספות שאינן קיימות בתוכנה. אשר על כן, מוצר זה אינו עומד בפני עצמו אלא הוא כלי משלים העומד לצד תוכנת SPSS.   

 

התכונות העיקריות אותן הוא בא להשלים הן:

 • הפקת דוחות מורכבים ומעוצבים בצורה אופטימאלית בסביבת Microsoft Office

 • אוטומציה לתהליכי הפקה מסיביים

המוצר הינו פיתוח של ג'ניוס מערכות, ולכן בנוי ותומך בעברית באופן מלא. 
 

פרויקטים אנליטיים רבים מסתיימים בדוחות סטטיסטיים המופצים ללקוחות פנימיים או
חיצוניים. דוחות אלו נדרשים לעמוד בסטנדרטים גבוהים של עיצוב, והפקתם כרוכה
בעבודה ידנית רבה. לדוגמא:

 • בנק המפיק דוחות ביצוע לכל סניף מידי חודש

 • מוסד אקדמי המפיק דוחות איכות הוראה מידי סוף סמסטר לכל מרצה

 • ארגון היררכי המבצע סקר שביעות רצון פנימי ומספק דוח אישי לכל מנהל


הפקת הדוחות נעשית בשיטה של Report By Example. היינו, על המשתמש לייצר פעם אחת באופן "ידני" אב טיפוס של הדו"ח הסופי בו הוא מעוניין. אב טיפוס זה מהווה תבנית להפקת התוצר הסופי. ה- Magic Publisher ישתמש בתבנית זו להפקה המסיבית.
Magic Publisher מבצע הפקה אוטומטית של דוחות רבים השווים בתבניתם אך שונים בתוכנם.

המוצר מיועד להפקה מסיבית של דוחות לתפוצה רחבה ו/או להפקות חוזרות, וניתן גם כשירות. השירות שלנו כולל הכל: החל מיעוץ באפיון הסקר/המחקר/הדו“ח, דרך ניתוח הנתונים ועד להפקה המסיבית של הדוחות.

לפרטים נוספים:

OTC - Hebrew Open-Ended Text Coding


השימוש בסקרים, שאלונים ומשובים הולך וגדל בעקבות התפתחות הטכנולוגיה המאפשרת איסוף קל של המידע באמצעות האינטרנט. כמו כן,  מאגרי המידע כוללים היום לא מעט נתונים שאינם במבנה מוגדר (שדות קטגוריאליים), אלא שדות טקסט חופשי (Un-Structured Data).
 

ניתוח איכותני של התשובות לשאלות פתוחות או שדות הטקסט הפתוח, נשאר אתגר הדורש מעורבות אנושית ועבודה ידנית, ולכן במקרים רבים לא נעשה בהן כל שימוש.

 

תוכנת OTC פותחה ע"י ג'ניוס מערכות, במטרה לפשט את משימת הקידוד של התשובות הפתוחות , ולהפוך אותן לסדרת קודים הניתנים לניתוח כמותי בשיטות הרגילות.


עבור טקסטים בשפה האנגלית ושפות אירופאיות אחרות, קיים ה-NLP,  פתרון מתקדם מבית SPSS המבוסס ניתוח לינגוויסטי (Natural Language Processing), אולן שיטה זו אינה תומכת בעברית, ועל הצורך הזה עונה מערכת הOTC.

תוכנת OTC מהווה ממשק נוח למשתמש לביצוע המרת הטקסט הפתוח לקטגוריות מוגדרות. ההמרה נעשית בחלקה אוטומטית ובחלקה ידנית.

 

לתוכנת OTC יש גירסא המשתלבת כ- Add-on בתוך תוכנת IBM SPSS Modeler ובכך מתאפשר ניתוח אינטגרלי של Structured & Unstructured Data.
 

 
 

© 2018 by Genius Systems